* *jkhf gbkjshbd fkjhbsd fvjbh skdjhbfv dsf
VIDI LISTU ZATVORI