* *jkhf gbkjshbd fkjhbsd fvjbh skdjhbfv dsf * *
VIDI LISTU ZATVORI